W trakcie naszego artykułu dowiesz się:

  • W jaki sposób możesz przechowywać swoją dokumentację projektową przy pomocy narzędzia cyfrowego?
  • Co zrobić, aby na bieżąco aktualizować dokumentację projektową i na bieżąco zatwierdzać rewizje?
  • Jak w łatwy sposób zlokalizować miejsca usterki i wykonywać raport definiujący rodzaj i zakres usterki?

Projekt koncepcyjny a HOUSEBOOK Control

Jeśli zastanawiasz się, w jaki sposób na bieżąco przedstawiać aktualizację projektu członkom zespołu i przechowywać dokumentację projektową w jednym miejscu, dysponujemy narzędziem, które rozwiąże Twój problem. Poszukiwanie skutecznych możliwości na przechowywanie dokumentacji projektowej jest teraz znacznie ułatwione.

Narzędzie cyfrowe HOUSEBOOK umożliwia przechowywanie dokumentacji począwszy od projektów koncepcyjnych na platformie HOUSEBOOK Control. W ten sposób aktualna wersja informacji przekazywanych przez architekta jest dostępna dla uprawnionych członków zespołu i gotowa do odczytu zdalnie o dowolnej porze na platformie kontrolnej. Korzystając z narzędzia cyfrowego możesz pozbyć się błędów komunikacji i możliwości zgubienia papierowych notatek czy problemów z ich rozczytaniem.

Spójna realizacja inwestycji

Przejrzysta i spójna realizacja poszczególnych etapów inwestycji przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego może odbywać się tylko wówczas, kiedy następuje bieżąca aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z jej zatwierdzonymi rewizjami. Właśnie dlatego nowoczesne narzędzie cyfrowe, jakim jest HOUSEBOOK pozwala na pracę na aktualnych rysunkach przekazanych przez architektów i uniknięcie ryzyka wystąpienia błędów na poszczególnych etapach inwestycji.

Łatwa lokalizacja usterek

Łatwa lokalizacja usterek w powstającej nieruchomości lub w już istniejącym budynku i ich szybkie usunięcie, gwarantują bezpieczeństwo zespołu i zwiększenie rentowności procesu inwestycyjnego, poprzez skrócenie czasu od jego rozpoczęcia aż do zakończenia okresu gwarancyjnego budynku.

Projekt architekta dostępny w narzędziu cyfrowym HOUSEBOOK, w połączeniu przez Hiperlink z oprogramowaniem 3D BiM pozwala na prostą i bezbłędną lokalizację miejsca usterki przez urządzenia mobilne oraz wykonanie raportu definiującego ich rodzaj i zakres.

Średnia ocen: 5