Stawianie nawet niewielkiego domu to niezwykle skomplikowane przedsięwzięcie. Często taka inwestycja angażuje wielu wykonawców, wiąże się z koniecznością terminowej realizacji dostaw, generując po drodze sporo formalności. Wszystkie te obowiązki pozwala ze sobą „zgrać” dobrze przygotowany harmonogram budowy – bezcenny dla prawidłowego koordynowania inwestycji. Dowiedz się, jak go stworzyć, co powinien uwzględniać oraz jak wygodnie go przechowywać i nim zarządzać.

Czym jest harmonogram budowy?

W największym uproszczeniu harmonogram robót to dokument określający czas potrzebny na wykonanie poszczególnych prac w ramach inwestycji. Bardzo często stanowi on integralną część kosztorysu inwestorskiego, a w wielu przypadkach – np. przy finansowaniu domu kredytem – jest obowiązkowym dokumentem wymaganym przez bank. Przede wszystkim jednak pozwala ocenić czas potrzebny do realizacji poszczególnych etapów, a także zaplanować konkretne prace pod kątem pór roku, warunków atmosferycznych, możliwości logistycznych czy realizacji dostaw.

Z informacji zawartych w takim zestawieniu korzystają nie tylko inwestorzy, ale także wykonawcy, dla których harmonogram stanowi podstawę planowania prac, zamawiania konkretnych materiałów oraz delegowania odpowiedniej liczby pracowników na teren budowy.

Kto przygotowuje harmonogram budowy?

Sporządzenia kalendarza realizacji inwestycji może oczywiście podjąć się sam inwestor. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że zaplanowanie poszczególnych etapów prac budowlanych wymaga doświadczenia oraz odpowiedniej wiedzy. Właśnie dlatego najczęściej opracowanie harmonogramu zleca się osobom zajmującym się budownictwem: wykonawcy, kierownikowi budowy lub inspektorowi nadzoru budowlanego.

W sytuacji, gdy budową domu od początku do końca zajmuje się jedna firma, najlepiej sporządzenie harmonogramu powierzyć wykonawcy. Aby mieć pewność, że wybrane przedsiębiorstwo będzie stosowało się do ustalonych przez siebie terminów, dobrze jest zatrudnić zewnętrznego inspektora nadzoru. Będzie on czuwał nad prawidłowym przebiegiem prac wykonywanych w trakcie poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Podobnie w sytuacji, gdy dom budowany jest przez wiele różnych ekip (system kontraktowy), odpowiadających za konkretne zadania: roboty ziemne, murarskie, dekarskie,
instalacyjne, wykończeniowe itd.

A co, gdy dom wznoszony jest tzw. systemem gospodarskim, czyli własnymi siłami przez inwestora? Wówczas najlepiej przygotować harmonogram wspólnie z kierownikiem budowy lub zlecić mu to zadanie. Doświadczony specjalista z pewnością odpowiednio zaplanuje wszystkie niezbędne działania, co zminimalizuje ryzyko wystąpienia zbędnych przestojów przy realizacji inwestycji.

Co powinno znaleźć się w harmonogramie na poszczególnych etapach budowy?

W tego rodzaju dokumencie powinny zostać zawarte wszystkie najważniejsze zadania charakterystyczne dla danego odcinka budowy. W przypadku stanu zerowego będą to m.in.: prace ziemne oraz związane z wykonaniem fundamentów budynku. Stan surowy otwarty musi uwzględniać czas niezbędny do:

  • postawienia ścian zewnętrznych i wewnętrznych,
  • wykonania stropu oraz wieńca,
  • skonstruowania schodów,
  • montażu więźby dachowej.

Z kolei harmonogram budowy domu w stanie surowym zamkniętym obejmuje jeszcze montaż stolarki okiennej i drzwiowej, ścianek działowych oraz finalnego pokrycia dachowego. Ostatnim etapem realizacji – zwykle najdłuższym i najbardziej kosztownym – jest oczywiście wykończenie. Dobrze zaprojektowany kalendarz powinien uwzględniać prace charakterystyczne dla koncepcji przyjętej przez inwestora. Właśnie dlatego, oprócz typowych prac instalacyjnych, termoizolacyjnych oraz montażowych, może on zyskać bardzo indywidualny zakres.

Jak przygotować harmonogram budowy?

Tworząc plan realizacji inwestycji z odpowiednimi datami i ramami czasowymi, należy uwzględnić nie tylko orientacyjny czas potrzebny do wykonania poszczególnych zadań. Równie ważne są moce przerobowe wykonawców, terminy dostaw czy warunki pogodowe mogące wpłynąć na opóźnienia. Z tego względu, najlepszą osobą do przygotowania takiego dokumentu będzie wykwalifikowany ekspert: inspektor nadzoru lub kierownik budowy. Sporym ułatwieniem dla wykonawcy, architekta oraz nadzorcy jest przechowywanie harmonogramu budowy w aplikacji Housebook, umożliwiającej m.in. bezpieczne katalogowanie całej dokumentacji budowlanej. Dedykowany panel daje dostęp do wszystkich niezbędnych formularzy związanych z realizacją inwestycji. Pobierz i przetestuj na swoim urządzeniu!

Średnia ocen: 4.2