W trakcie naszego artykułu dowiesz się:

  • W jaki sposób HOUSEBOOK pomoże w pracy zarządców nieruchomości?
  • Jakie są główne zadania zarządców nieruchomości?

HOUSEBOOK a praca zarządców nieruchomości

Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób możliwe jest usprawnienie pracy zarządców nieruchomości poprzez korzystanie z narzędzia cyfrowego HOUSEBOOK — zwróć uwagę na szereg dostępnych funkcji w aplikacji mobilnej i platformie kontrolnej. Dzięki nim możesz usprawnić procesy związane z codziennymi obowiązkami zarządców nieruchomości. Osoby te zostają wybrane przez właściciela nieruchomości. Do ich podstawowych zadań należy kompleksowa obsługa nieruchomości.

HOUSEBOOK jako narzędzie cyfrowe połączone przy pomocy Hiperlinku z oprogramowaniem 3D BiM, pozwala na monitorowanie stanu nieruchomości i systematyczne sprawdzanie jakości poszczególnych instalacji. W ten sposób możliwe jest wypełnianie obowiązków zarządcy nieruchomości i gospodarowanie nią w taki sposób, aby jej wartość nie została zmniejszona.

Zadania zarządców nieruchomości

Zadaniem zarządcy nieruchomości jest monitorowanie i kontrolowanie czynników, które mają wpływ na prowadzenie racjonalnej gospodarki nieruchomości. W tym celu konieczne jest podejmowanie działań, które pozwolą na możliwie najlepsze wykorzystanie nieruchomości. Dobry zarządca nieruchomości powinien mieć wiedzę na temat stanu zarządzanej nieruchomości oraz poszukiwać sposobów na jej rozwój. W ten sposób istnieje możliwość na uzyskanie zwiększonej wartości rynkowej i podniesienie poziomu zysków z wybranego budynku.

HOUSEBOOK jest prostym sposobem na dokonanie optymalizacji kosztów i zwiększenie zysków z gospodarowanej nieruchomości na przykład poprzez szybkie usuwanie usterek i ich bezbłędną lokalizację, co znacznie skraca czas pracy osób odpowiedzialnych za ich niwelowanie. Ze względu na obowiązek prowadzenia przez zarządcę dokumentacji technicznej budynku, HOUSEBOOK pozwala na jej stworzenie i dostęp do wszystkich informacji z dowolnego miejsca na świecie, przy pomocy podłączonego do narzędzia cyfrowego urządzenia mobilnego lub komputera.

Średnia ocen: 5