W trakcie naszego artykułu dowiesz się:

  • Jak obecna sytuacja wpływa na branżę nieruchomości?
  • Jakie zalecenia dla przedsiębiorców są rekomendowane przez GIS?
  • Co zrobić, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zespołu?

Obecna sytuacja epidemiologiczna, a branża nieruchomości w Polsce

Aktualna sytuacja epidemiologiczna to ogromne wyzwanie dla wszystkich osób związanych z branżą nieruchomości. Naprzeciw wychodzą jednak dedykowane rozwiązania dla deweloperów, generalnych wykonawców, architektów, inspektorów nadzoru, kierowników budowy, firm ubezpieczeniowych, zarządców nieruchomości, które pomagają w bezpiecznym komunikowaniu się i udostępnianiu pełnej dokumentacji procesu inwestycyjnego dla wszystkich bez konieczności organizacji spotkań i częstego pojawiania się na placu budowy.

Znalezienie alternatywy dla systematycznych spotkań zespołu jest proste dzięki HOUSEBOOK. Narzędzie cyfrowe, składające się z aplikacji mobilnej dostępnej na urządzenia z systemem Android i iOS oraz platformy kontrolnej, umożliwia dostępność archiwum dokumentacji z dowolnego miejsca na świecie. Przy odpowiedniej organizacji, praca w systemie zdalnym może mieć pozytywny wpływ na komunikację z pracownikami i kontrahentami.

Rekomendacje GIS dla przedsiębiorców

Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy – minimum 1-1,5 metra. Najlepiej, jeśli kontakt z pracownikami i Klientem będzie odbywał się zdalnie. Niestety w przypadku branży nieruchomości przeniesienie wszystkich niezbędnych prac do systemu zdalnego pozostaje niemożliwe. W przypadku koniecznych spotkań zespołu niezbędne jest zapewnienie stałego dostępu pracownikom do możliwości dezynfekcji rąk, rozpowszechnianie wiedzy z zakresu BHP, zwrócenie uwagi na higienę kaszlu oraz kichania. Nadrzędnym zadaniem pozostaje również zwróceniem uwagi na czystość i sterylność wszystkich pomieszczeń (toalet, pomieszczeń socjalnych).

Bezpieczeństwo pracowników zespołu

HOUSEBOOK umożliwia kontakt z pracownikami w sposób zautomatyzowany i zdalny, przekazywanie dokumentów i ograniczenie spotkań zespołu do absolutnego minimum. Wszystkie udostępnione elementy dokumentacji procesu inwestycyjnego są dostępne na całym świecie na wszystkich podłączonych do narzędzia cyfrowego urządzeniach. Aplikacja mobilna i platforma kontrolna gwarantują możliwość przekazania raportu z usunięcia usterek, które zostały zgłaszane przez Klientów.

Średnia ocen: 0