Bez względu na skalę planowanej inwestycji, punktem wyjścia do jej realizacji zawsze powinien być szczegółowy kosztorys budowlany. Z tego artykułu dowiesz się, czym jest taki dokument, jakie informacje musi zawierać oraz jak stworzyć zbiorcze zestawienie kosztów budowy. Podpowiadamy również, dlaczego warto używać specjalnej aplikacji służącej m.in. do przechowywania kosztorysów budowlanych. Zapraszamy do lektury!

Czym jest i z czego składa się kosztorys budowlany?

Zestawienie wydatków związanych z realizacją inwestycji to dokument, na podstawie którego możliwe jest określenie zakresu robót, rodzaju i ilości materiałów, a także łącznego kosztu całej budowy. Z tego względu, kosztorys budowlany stanowi podstawowy dokument, który powinien pozyskać inwestor, planujący postawienie domu lub obiektu o innym przeznaczeniu. Rodzaj prac, podobnie jak ilość i typ materiałów muszą odpowiadać założeniom zawartym w projekcie budowlanym oraz sporządzonym na jego podstawie przedmiarach.

Szczegółowe kosztorysowanie prac budowlanych przed rozpoczęciem inwestycji pozwoli inwestorowi uzyskać informacje na temat:

  • kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia,
  • czasu trwania poszczególnych etapów robót,
  • szczegółowej specyfikacji artykułów budowlanych,
  • obowiązkowych terminów dostawy na plac budowy.

Rodzaje kosztorysów budowlanych – od ofertowego do powykonawczego

Budując dom, możesz spotkać się z kilkoma rodzajami kalkulacji kosztów. Wynika to z faktu, iż prace budowlane podlegają kosztorysowaniu na różnych etapach ich realizacji, co przekłada się na odmienności w zestawieniu kosztów.

Przed rozpoczęciem robót na zlecenie właściciela przyszłej nieruchomości tworzony jest kosztorys inwestorski. Pozwala on oszacować ogólną wartość inwestycji i najczęściej jest realizowany metodą uproszczonej kalkulacji. Na jego podstawie inwestor zazwyczaj dokonuje wyboru wykonawcy, porównując złożone mu oferty.

Swoją własną kalkulację może wykonać również wykonawca, w odpowiedzi na ogłoszenie inwestora – takie zestawienie nazywane jest kosztorysem ofertowym. Natomiast już w trakcie realizacji przedsięwzięcia często tworzy się także warianty dodatkowe oraz zamienne. Ten pierwszy przydaje się wówczas, gdy zajdzie konieczność wykonania nowych, wcześniej nieplanowanych robót. Drugi z kolei pozwala określić koszty wynikające ze zmian materiałowych lub technologicznych, jeśli takie nastąpią w trakcie budowy.

Po zakończeniu robót wykonuje się kosztorys powykonawczy. Dotyczy to sytuacji, w których kosztów inwestycji z różnych powodów nie dało się skalkulować przed jej rozpoczęciem lub gdy zaszła pilna potrzeba natychmiastowego przeprowadzenia remontu bądź usunięcia awarii.

Komu kosztorysowanie prac budowlanych może się przydać?

Z całą pewnością, kosztorys budowlany jest cennym źródłem wiedzy dla inwestora, planującego przedsięwzięcie. Jednak zestawienie kosztów to również ważny dokument dla wykonawcy, który na jego podstawie określa, czy jest w stanie wykonać usługę zgodnie z warunkami kosztorysu inwestorskiego. Taka kalkulacja pozwoli dokładniej monitorować stan oraz jakość realizowanych robót, dlatego z danych zebranych w trakcie kosztorysowania prac budowlanych często korzystają także inspektorzy nadzoru oraz kierownicy budowy.

Jak wykonać kosztorys budowlany?

Każdy z wymienionych wyżej dokumentów może zostać sporządzony metodą uproszczonej lub szczegółowej kalkulacji. Pierwsza z nich daje ogólny obraz wartości całego przedsięwzięcia – sporządza się ją na podstawie cen jednostkowych za konkretne materiały oraz działania. Z kolei zestawienie szczegółowe określa nie tylko koszty, lecz również etapy prac, zakres poszczególnych robót, liczbę godzin ich wykonywania, a także potrzebne zasoby ludzkie i materiałowe.

W obu wariantach kosztorysowanie prac budowlanych polega na analizie cen poszczególnych materiałów oraz stawek roboczogodzin obowiązujących w momencie tworzenia kalkulacji. Mogą one różnić się w zależności od miasta, regionu, stosowanych technologii oraz wielu innych czynników, dlatego przy opracowywaniu wykazu cen najlepiej uwzględniać średnią stawkę na danym obszarze.

Przechowywanie kosztorysów budowlanych w aplikacji Housebook

Należy również pamiętać, że kalkulacja kosztów jest dokumentem wykorzystywanym w całym procesie realizacji przedsięwzięcia. Dlatego warto zadbać o szybki dostęp do tego formularza niezależnie od własnej lokalizacji. Taką funkcjonalność zapewnia panel kontrolny Housebook. Aplikacja ta, to pierwsza w Polsce, tak kompleksowa platforma. Służy ona m.in. do przechowywania kosztorysów budowlanych. Ułatwia pracę kierownikom budowy, inspektorom nadzoru, deweloperom oraz architektom.

Korzystaj z funkcjonalności aplikacji!

Zaawansowane możliwości systemu usprawniają zarządzanie całą dokumentacją budowlaną. Nawet jeśli nie masz pod ręką papierowej formy harmonogramu budowy, projektu, kosztorysu lub dowolnego dokumentu, ich elektroniczne wersje możesz przechowywać na Twoim urządzeniu mobilnym. Dowiedz się więcej i wypróbuj Housebook już teraz!

Średnia ocen: 4.1