W trakcie naszego artykułu dowiesz się:

  • Jak opisywać usterki?
  • W jaki sposób raportować usunięcie usterek?
  • Dlaczego warto skorzystać z HOUSEBOOK, aby lepiej raportować usunięcie usterek?

Szybkie opisywanie usterek i raportowanie o ich usunięciu to skuteczny sposób na skrócenie czasu, jaki mija pomiędzy poszczególnymi etapami procesu inwestycyjnego. Narzędzie cyfrowe HOUSEBOOK pozwala na sprawną lokalizację miejsca usterki i delegowań zadań do poszczególnych członków zespołu.

W jaki sposób opisywać usterki?

Zarówno aplikacja mobilna, jak i platforma kontrolna spełniają funkcję, które ułatwiają codzienną pracę dla osób związanych z branżą nieruchomości. Narzędzie cyfrowe, jakim jest HOUSEBOOK za sprawą połączenia przy pomocy Hiperlinku z oprogramowaniem 3D BiM pozwala na doskonałą i bardzo precyzyjną lokalizację miejsca usterek w powstających budynkach i oddanych do użytku nieruchomościach. Za sprawą aplikacji mobilnej możliwe jest dokonanie opisu usterki i raportowania postępów prac związanych z jej usunięciem.

W jaki sposób raportować usunięcie usterek?

Zarówno delegowanie, jak i raportowanie o usunięciu usterek staje się prostsze za sprawą narzędzia cyfrowego HOUSEBOOK. Jego zadaniem jest stworzenie pełnej dokumentacji procesu inwestycyjnego w jednym miejscu, który stanie się ogólnodostępny dla wszystkich podłączonych do narzędzia cyfrowego członków zespołu. Raportowanie usunięcia usterek za pomocą HOUSEBOOK trwa kilka sekund i nie wymaga od nas organizacji spotkań z pojedynczymi członkami zespołu, czy przeprowadzenia pojedynczych rozmów. Jednym kliknięciem przekazujemy raport z usunięcia usterek, który jest dostępny na każdym podłączonym do narzędzia cyfrowego urządzeniu z dostępem do sieci.

Lepsze raportowanie a HOUSEBOOK

HOUSEBOOK przede wszystkim ze względu na możliwości połączenia z oprogramowaniem 3D BiM jest doskonałym wyborem ze względu na możliwość precyzyjnej lokalizacji miejsca usterki bez konieczności angażowania poszczególnych członków zespołu do przeprowadzenia oględzin budynku oddanego do użytku lub powstającej nieruchomości.

Średnia ocen: 4.3